4.4.2019
TC1-COD(2018)0104
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om styrkelse af sikkerheden af unionsborgeres identitetskort og af opholdsdokumenter, der udstedes til unionsborgere og deres familiemedlemmer, som udøver deres ret til fri bevægelighed
(EP-PE_TC1-COD(2018)0104)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 235kWORD 67k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik