Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0104Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0104

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 4. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… liidu kodanike isikutunnistuste ning vaba liikumise õigust kasutavatele liidu kodanikele ja nende pereliikmetele väljaantavate elamislubade turvalisuse suurendamise kohta
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0104)

  4.4.2019

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: