4.4.2019
TC1-COD(2018)0104
***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 4 april 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad betreffende de versterking van de beveiliging van identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0104)

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten:
PDF 239kWORD 69k
Juridische mededeling - Privacybeleid