Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0104Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0104

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 4. aprila 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o okrepitvi varnosti osebnih izkaznic državljanov Unije in dokumentov za prebivanje, izdanih državljanom Unije in njihovim družinskim članom, ki uresničujejo svojo pravico do prostega gibanja
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0104)

  4.4.2019

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: