4.4.2019
TC1-COD(2018)0104
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om säkrare identitetskort för unionsmedborgare och uppehållshandlingar som utfärdas till unionsmedborgare och deras familjemedlemmar när de utövar rätten till fri rörlighet
(EP-PE_TC1-COD(2018)0104)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 233kWORD 68k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy