Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2018)0105Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2018)0105

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 17. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju pravila kojima se olakšava uporaba financijskih i drugih informacija u svrhu sprečavanja, otkrivanja, istrage ili progona određenih kaznenih djela i stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 2000/642/PUP
(EP-PE_TC1-COD(2018)0105)

17.4.2019

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: