Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0105Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0105

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 17 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a normelor de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni și de abrogare a Deciziei 2000/642/JAI a Consiliului
(EP-PE_TC1-COD(2018)0105)

17.4.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: