Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0106Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0106

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. huhtikuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2019/… antamiseksi unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta
(EP-PE_TC1-COD(2018)0106)

16.4.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: