4.4.2019
TC1-COD(2018)0109
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om en flerårig genopretningsplan for middelhavssværdfisk og om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1967/2006 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2107
(EP-PE_TC1-COD(2018)0109)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 304kWORD 128k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik