4.4.2019
TC1-COD(2018)0109
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/… dėl daugiamečio Viduržemio jūros paprastųjų durklažuvių išteklių atkūrimo plano, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1967/2006 ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/2107
(EP-PE_TC1-COD(2018)0109)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 331kWORD 130k
Teisinė informacija - Privatumo politika