4.4.2019
TC1-COD(2018)0109
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 4. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par daudzgadu plānu zobenzivs krājuma atjaunošanai Vidusjūrā un ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 1967/2006 un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2017/2107
(EP-PE_TC1-COD(2018)0109)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 337kWORD 132k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika