Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0110Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0110

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 31. ledna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o provádění a fungování doménového jména nejvyšší úrovně .eu, změně a zrušení nařízení (ES) č. 733/2002 a zrušení nařízení Komise (ES) č. 874/2004
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

31.1.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: