Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0110Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0110

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 31. jaanuaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, mis käsitleb tippdomeeninime .eu kasutuselevõttu ja toimimist, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 733/2002 ja tunnistatakse see kehtetuks ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni määrus (EÜ) nr 874/2004
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

31.1.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: