Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0110Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0110

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi .eu-aluetunnuksen toteuttamisesta ja toiminnasta, asetuksen (EY) N:o 733/2002 muuttamisesta ja kumoamisesta ja komission asetuksen (EY) N:o 874/2004 kumoamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

31.1.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: