Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0110Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0110

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 31 Eanáir 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cur chun feidhme agus feidhmiú an ainm Fearainn Barrleibhéil arb é .eu lena leasaítear agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 733/2002 agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 874/2004 ón gCoimisiún
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

31.1.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: