Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0110Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0110

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... w sprawie wdrażania i funkcjonowania Domeny Najwyższego Poziomu .eu, zmiany i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 733/2002 oraz uchylenia rozporządzenia Komisji (WE) nr 874/2004
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

  31.1.2019

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: