Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0110Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0110

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 31 ianuarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului privind punerea în aplicare și funcționarea numelui de domeniu de nivel superior .eu, și de modificare și abrogare a Regulamentului (CE) nr. 733/2002 și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 874/2004 al Comisiei
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

  31.1.2019

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: