Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0110Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0110

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 31. januarja 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju in delovanju vrhnjega domenskega imena .eu, spremembi in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 733/2002 ter razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 874/2004
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

  31.1.2019

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: