Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0110Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0110

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 31 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu, om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

  31.1.2019

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: