31.1.2019
TC1-COD(2018)0110
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 31 januari 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om genomförandet och driften av toppdomännamnet .eu, om ändring och upphävande av förordning (EG) nr 733/2002 och om upphävande av kommissionens förordning (EG) nr 874/2004
(EP-PE_TC1-COD(2018)0110)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 216kWORD 60k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy