4.4.2019
TC1-COD(2018)0111
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/... om åbne data og om videreanvendelse af den offentlige sektors informationer
(EP-PE_TC1-COD(2018)0111)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 299kWORD 105k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik