Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0111Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0111

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 4 Aibreán 2019 chun go nglacfaí Treoir (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le sonraí oscailte, agus maidir le faisnéis ón earnáil phoiblí a athúsáid
(EP-PE_TC1-COD(2018)0111)

4.4.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: