4.4.2019
TC1-COD(2018)0111
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn
(EP-PE_TC1-COD(2018)0111)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 302kWORD 105k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy