Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0112Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0112

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/.... o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb
(EP-PE_TC1-COD(2018)0112)

17.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: