Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0113Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0113

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
(EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

18.4.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: