Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0113Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 18. dubna 2019 k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterou se mění směrnice (EU) 2017/1132, pokud jde o využívání digitálních nástrojů a postupů v právu obchodních společností
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: