18.4.2019
TC1-COD(2018)0113
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 18. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/… om ændring af direktiv (EU) 2017/1132, for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og processer inden for selskabsret
(EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 293kWORD 81k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik