Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0113Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 18. aprillil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv (EL) 2019/…, millega muudetakse direktiivi (EL) 2017/1132 seoses digitaalsete vahendite ja menetluste kasutamisega äriühinguõiguses
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: