Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2018)0113Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
  usvojeno u prvom čitanju 18. travnja 2019. radi donošenja Direktive (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive (EU) 2017/1132 u pogledu upotrebe digitalnih alata i postupaka u pravu društava
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: