Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2018)0113Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2019 m. balandžio 18 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2019/…, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos (ES) 2017/1132 nuostatos dėl skaitmeninių priemonių ir procesų naudojimo taikant bendrovių teisės aktus
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: