Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0113Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 18. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu (ES) 2019/..., ar ko groza Direktīvu (ES) 2017/1132 attiecībā uz digitālo rīku un procesu izmantošanu sabiedrību tiesībās
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: