Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2018)0113Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2018)0113

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 18 april 2019 met het oog op de vaststelling van Richtlijn (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot het gebruik van digitale instrumenten en processen in het kader van het vennootschapsrecht
(EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

18.4.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: