Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2018)0113Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2018)0113

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 18 kwietnia 2019 r. w celu przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/... zmieniającej dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do stosowania narzędzi i procesów cyfrowych w prawie spółek
(EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

18.4.2019

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: