Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0113Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 18 aprilie 2019 în vederea adoptării Directivei (UE) 2019/... a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei (UE) 2017/1132 în ceea ce privește utilizarea instrumentelor și a proceselor digitale în contextul dreptului societăților comerciale
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: