Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2018)0113Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2018)0113

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 18. aprila 2019 z namenom sprejetja Direktive (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive (EU) 2017/1132 glede uporabe digitalnih orodij in postopkov na področju prava družb
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

  18.4.2019

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: