Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2018)0113Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2018)0113

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller användningen av digitala verktyg och förfaranden inom bolagsrätt
(EP-PE_TC1-COD(2018)0113)

18.4.2019

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: