18.4.2019
TC1-COD(2018)0114
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/… om ändring av direktiv (EU) 2017/1132 vad gäller gränsöverskridande ombildningar, fusioner och delningar
(EP-PE_TC1-COD(2018)0114)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 410kWORD 124k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy