Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0123Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0123

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 31. tammikuuta 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi unionin tullikoodeksista annetun asetuksen (EU) N:o 952/2013 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2018)0123)

31.1.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: