Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2018)0123Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2018)0123

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 31 januari 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van Verordening (EU) nr. 952/2013 tot vaststelling van het douanewetboek
(EP-PE_TC1-COD(2018)0123)

31.1.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: