26.3.2019
TC1-COD(2018)0130
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 26. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/… om ændring af Rådets direktiv 96/53/EF, for så vidt angår fristen for gennemførelsen af de særlige regler vedrørende de største tilladte længder for førerhuse med forbedret aerodynamisk ydeevne, energieffektivitet og sikkerhed
(EP-PE_TC1-COD(2018)0130)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 164kWORD 50k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik