26.3.2019
TC1-COD(2018)0130
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 26. marca 2019 na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa mení smernica Rady 96/53/ES, pokiaľ ide o lehotu na vykonávanie osobitných pravidiel týkajúcich sa maximálnej dĺžky pre kabíny, ktoré majú lepšie aerodynamické vlastnosti, energetickú účinnosť a sú bezpečnejšie
(EP-PE_TC1-COD(2018)0130)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 175kWORD 51k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia