26.3.2019
TC1-COD(2018)0130
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 26 mars 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/… om ändring av rådets direktiv 96/53/EG vad gäller tidsfristen för att införa särskilda regler om största tillåtna längd för förarhytter som ger bättre aerodynamisk prestanda, energieffektivitet och säkerhetsprestanda
(EP-PE_TC1-COD(2018)0130)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 162kWORD 48k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy