4.4.2019
TC1-COD(2018)0136
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) .../... om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet
(EP-PE_TC1-COD(2018)0136)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 233kWORD 62k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik