Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2018)0142Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2018)0142

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2019. február 12-én került elfogadásra a mezőgazdasági és erdészeti járművek jóváhagyásáról és piacfelügyeletéről szóló 167/2013/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2019/... európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2018)0142)

12.2.2019

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: