Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0143Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0143

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 18. apríla 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/..., ktorým sa stanovujú emisné normy CO2 pre nové ťažké úžitkové vozidlá a menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EÚ) 2018/956 a smernica Rady 96/53/ES
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0143)

  18.4.2019

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: