18.4.2019
TC1-COD(2018)0143
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 18 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om fastställande av normer för koldioxidutsläpp från nya tunga fordon och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordningar (EG) nr 595/2009 och (EU) 2018/956 och rådets direktiv 96/53/EG
(EP-PE_TC1-COD(2018)0143)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 420kWORD 124k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy