16.4.2019
TC1-COD(2018)0153
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 16 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om inrättande av ett europeiskt nätverk av sambandsmän för invandring (omarbetning)
(EP-PE_TC1-COD(2018)0153)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 228kWORD 63k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy