Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0158Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0158

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 16. ledna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o rozdělení celních kvót uvedených v listině WTO pro Unii po vystoupení Spojeného království z Unie a o změně nařízení Rady (ES) č. 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: