Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0158Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0158

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 16. jaanuaril 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, milles käsitletakse liidu WTO loendis sisalduvate tariifikvootide jaotamist pärast Ühendkuningriigi väljaastumist liidust ja millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: