Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2018)0158Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2018)0158

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 16. tammikuuta 2019 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi unionin WTO-luetteloon sisältyvien tariffikiintiöiden jakamisesta Yhdistyneen kuningaskunnan unionista eroamisen vuoksi ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 32/2000 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: