Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2018)0158Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2018)0158

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 16 Eanáir 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir le cuótaí rátaí taraife a áirítear i sceideal EDT an Aontais a chionroinnt tar éis tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, agus lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 32/2000 ón gComhairle
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: