Stajalište Europskog parlamenta - TC1-COD(2018)0158Stajalište Europskog parlamenta
TC1-COD(2018)0158

***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 16. siječnja 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o raspodjeli carinskih kvota uvrštenih u raspored WTO-a za Uniju nakon povlačenja Ujedinjene Kraljevine iz Unije i izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 32/2000
(EP-PE_TC1-COD(2018)0158)

16.1.2019

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: